baner new

W związku z realizacją projektu pn. „Bliżej rodziny - szkolenia dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” na terenie województwa podkarpackiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i podlaskiego finansowanego ze środków programu PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym spieszymy poinformować, że funkcjonująca w ramach projektu platforma internetowa została uaktualniona i urozmaicona o szkolenia w formie wideo wykładów.
Wideo wykłady to nowoczesna forma edukacji on-line. Szkolenia wideo zostały przygotowane tak, aby każdy, niezależnie od pracy, jaką wykonuje i poziomu zaawansowania w danej dziedzinie z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, mógł znaleźć w nich coś dla siebie.
Każde szkolenie podzieliliśmy na wiele mikroetapów, z których każdy opowiada o jednym konkretnym zagadnieniu. Teraz nie musicie Państwo uczestniczyć w całym kursie, aby wyselekcjonować potrzebną Wam wiedzę.
Wideo wykład składa się z nagrania wideo, prezentacji oraz transkrypcji tekstowej do wideo.
Chcemy, aby wizytówką naszych wideo wykładów była różnorodność. Stworzyliśmy bibliotekę szkoleń, w której znajdziecie Państwo wiedzę z wielu tematów z zakresu wspomnianej wyżej ustawy, która – mamy nadzieję - będzie przydatną zarówno w pracy zawodowej jak i w życiu prywatnym.

Przekazujemy na Państwa ręce 27 wideo wykładów z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Poszczególne wykłady znajdują się w zakładkach konkretnych szkoleń i zostały wyszczególnione jako nowość kolorem czerwonym.

To wiele godzin kompleksowej i esencjonalnej wiedzy, którą każdy może przyswoić w dogodnym dla siebie miejscu i czasie.

 Wideo szkolenia oferowane na naszej platformie e-learning zostały przygotowane z zakresu:

 • Organizacji polityki społecznej;
 • Pracy z rodziną;
 • Organizacji pieczy zastępczej;
 • Problematyki psychologii rozwojowej dzieci i młodzieży;
 • Metodyki pracy z dzieckiem i rodziną;
 • Praw dziecka.

Nasze wideo szkolenia prowadzą praktycy i specjaliści z danej dziedziny - o których wspominano powyżej. Dzielimy się z Państwem wiedzą, której nie znajdziecie w książkach, podajemy prawdziwe przykłady z życia zawodowego praktyków, analizujemy case studies (studia przypadków).

Wszystko po to, aby wiedza, którą Państwo otrzymacie, była praktyczna i możliwa do zastosowania „od ręki.”

 

Zapraszamy do wideo wykładów.
Zespół Projektu Bliżej Rodziny

W związku z realizacją projektu „Bliżej rodziny - szkolenia dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” na terenie województwa podkarpackiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i podlaskiego finansowanego ze środków programu PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie zaprasza Państwa do udziału w szkoleniu
dla pracowników wojewody realizujących zadania wsparcia rodziny i pieczy zastępczej. Szkolenia będą odbywać się na terenie 4 miast( Rzeszów, Lublin, Kielce, Białystok), poniżej wyszczególnione są tematy szkoleń oraz terminy ich realizacji:

 • Interdyscyplinarne podejście do problemu dziecka i rodziny, termin: 28 – 29.05.2018r. Rzeszów
 • Procedury kontroli wojewody – sposób formułowania zaleceń i ich egzekwowania, termin: 04 - 05.06.2018r., Kielce
 • Współpraca na poziomie PCPR, organizator rodzinnej pieczy zastępczej, ośrodek pomocy społecznej, kurator, sąd, szkoła, termin: 18-19.06.2018r., Lublin
 • Procedury kontroli wojewody – metody i techniki przeprowadzania kontroli, dokumentacja, termin: 10-11.09.2018r., Białystok

Udział w Projekcie jest całkowicie Bezpłatny! Nabór do poszczególnych szkoleń będzie realizowany od 11.05.2018r. do 21.05.2018 r.

Poniżej wyszczególnione są niezbędne dokumenty rekrutacyjne do projektu: „Bliżej rodziny szkolenia dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” znajdujące się w zakładce „Rekrutacja”:

 1. Regulamin Rekrutacji
 2. Formularz Zgłoszeniowy
 3. Ankieta Motywacyjna

Więcej informacji na temat szkoleń w załączonych pismach:

W związku z realizacją projektu „Bliżej rodziny - szkolenia dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” na terenie województwa podkarpackiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i podlaskiego finansowanego ze środków programu PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie zaprasza Państwa do udziału w następujących szkoleniach stacjonarnych:

 • Praca z dzieckiem z zaburzonymi więziami
 • Wypalenie zawodowe - etiologia, skutki, metody przeciwdziałania
 • Profilaktyka uzależnień i zachowań ryzykownych młodzieży

Udział w Projekcie jest całkowicie Bezpłatny! Nabór do poszczególnych szkoleń stacjonarnych będzie realizowany od 11.05.2018r. do 21.05.2018 r.

Poniżej wyszczególnione są niezbędne dokumenty rekrutacyjne do projektu: „Bliżej rodziny szkolenia dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” znajdujące się w zakładce „Rekrutacja”:

 1. Regulamin Rekrutacji
 2. Formularz Zgłoszeniowy
 3. Ankieta Motywacyjna

Więcej informacji na temat szkoleń w załączonych pismach:

W związku z realizacją projektu „Bliżej rodziny - szkolenia dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” na terenie województwa podkarpackiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i podlaskiego finansowanego ze środków programu PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie zaprasza Państwa do udziału w szkoleniu W związku z realizacją projektu „Bliżej rodziny - szkolenia dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” na terenie województwa podkarpackiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i podlaskiego finansowanego ze środków programu PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie zaprasza Państwa do udziału w szkoleniu z zakresu kompetencji interpersonalnych. 

Udział w Projekcie jest całkowicie Bezpłatny!
Nabór do projektu będzie realizowany od 12.04.2018r. do 20.04.2018 
r.

Poniżej wyszczególnione są niezbędne dokumenty rekrutacyjne do projektu: „Bliżej rodziny szkolenia dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” znajdujące się w zakładce „Rekrutacja”:

 1. Regulamin Rekrutacji
 2. Formularz Zgłoszeniowy
 3. Ankieta Motywacyjna
 4. Zał. nr 5 do Regulaminu
 5. Deklaracja uczestnictwa

Obligatoryjne są również referencje wystawione przez pracodawcę. Więcej informacji na temat szkolenia w załączonym piśmie:

 1. Zaproszenie na szkolenia ponadregionalneZaproszenie na szkolenia ponadregionalne