baner new

W związku z realizacją projektu „Bliżej rodziny - szkolenia dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” na terenie województwa podkarpackiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i podlaskiego finansowanego ze środków programu PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie zaprasza Państwa do udziału w szkoleniu
dla pracowników wojewody realizujących zadania wsparcia rodziny i pieczy zastępczej. Szkolenia będą odbywać się na terenie 4 miast( Rzeszów, Lublin, Kielce, Białystok), poniżej wyszczególnione są tematy szkoleń oraz terminy ich realizacji:

 • Interdyscyplinarne podejście do problemu dziecka i rodziny, termin: 28 – 29.05.2018r. Rzeszów
 • Procedury kontroli wojewody – sposób formułowania zaleceń i ich egzekwowania, termin: 04 - 05.06.2018r., Kielce
 • Współpraca na poziomie PCPR, organizator rodzinnej pieczy zastępczej, ośrodek pomocy społecznej, kurator, sąd, szkoła, termin: 18-19.06.2018r., Lublin
 • Procedury kontroli wojewody – metody i techniki przeprowadzania kontroli, dokumentacja, termin: 10-11.09.2018r., Białystok

Udział w Projekcie jest całkowicie Bezpłatny! Nabór do poszczególnych szkoleń będzie realizowany od 11.05.2018r. do 21.05.2018 r.

Poniżej wyszczególnione są niezbędne dokumenty rekrutacyjne do projektu: „Bliżej rodziny szkolenia dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” znajdujące się w zakładce „Rekrutacja”:

 1. Regulamin Rekrutacji
 2. Formularz Zgłoszeniowy
 3. Ankieta Motywacyjna

Więcej informacji na temat szkoleń w załączonych pismach:

W związku z realizacją projektu „Bliżej rodziny - szkolenia dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” na terenie województwa podkarpackiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i podlaskiego finansowanego ze środków programu PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie zaprasza Państwa do udziału w następujących szkoleniach stacjonarnych:

 • Praca z dzieckiem z zaburzonymi więziami
 • Wypalenie zawodowe - etiologia, skutki, metody przeciwdziałania
 • Profilaktyka uzależnień i zachowań ryzykownych młodzieży

Udział w Projekcie jest całkowicie Bezpłatny! Nabór do poszczególnych szkoleń stacjonarnych będzie realizowany od 11.05.2018r. do 21.05.2018 r.

Poniżej wyszczególnione są niezbędne dokumenty rekrutacyjne do projektu: „Bliżej rodziny szkolenia dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” znajdujące się w zakładce „Rekrutacja”:

 1. Regulamin Rekrutacji
 2. Formularz Zgłoszeniowy
 3. Ankieta Motywacyjna

Więcej informacji na temat szkoleń w załączonych pismach:

W związku z realizacją projektu „Bliżej rodziny - szkolenia dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” na terenie województwa podkarpackiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i podlaskiego finansowanego ze środków programu PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie zaprasza Państwa do udziału w szkoleniu W związku z realizacją projektu „Bliżej rodziny - szkolenia dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” na terenie województwa podkarpackiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i podlaskiego finansowanego ze środków programu PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie zaprasza Państwa do udziału w szkoleniu z zakresu kompetencji interpersonalnych. 

Udział w Projekcie jest całkowicie Bezpłatny!
Nabór do projektu będzie realizowany od 12.04.2018r. do 20.04.2018 
r.

Poniżej wyszczególnione są niezbędne dokumenty rekrutacyjne do projektu: „Bliżej rodziny szkolenia dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” znajdujące się w zakładce „Rekrutacja”:

 1. Regulamin Rekrutacji
 2. Formularz Zgłoszeniowy
 3. Ankieta Motywacyjna
 4. Zał. nr 5 do Regulaminu
 5. Deklaracja uczestnictwa

Obligatoryjne są również referencje wystawione przez pracodawcę. Więcej informacji na temat szkolenia w załączonym piśmie:

 1. Zaproszenie na szkolenia ponadregionalneZaproszenie na szkolenia ponadregionalne

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie - Lider projektu „Bliżej rodziny - szkolenia dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” realizowanego na terenie województw: podkarpackiego, lubelskiego, podlaskiego i świętokrzyskiego finansowanego ze środków programu PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, zaprasza Państwa do udziału w szkoleniach w formule e-learning.

Szkolenia dostępne na platformie, skierowane są do osób, kadry merytorycznej realizującej zadania z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, bezpośrednio pracującej z dzieckiem i rodziną.

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej projektu www.blizejrodziny.pl gdzie w zakładce rekrutacja znajduje się regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz elektroniczny formularz rejestracyjny do szkoleń w formule e-learning.
Ilość miejsc ograniczona.

Dodatkowych informacji o projekcie, platformie i szkoleniach w formule e-learning udziela,
Pan Bartosz Zgłobicki – Specjalista ds. e-edukacji, tel. 17 850 79 24;
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zaproszenie do Platformy 
Plakat
Formularz rejestracyjny do Platformy