baner new

Szkolenia powiatowe

Plan WP: 250 grup, dla ok 750 osób (śr. 5 szkoleń)

Istotą szkoleń powiatowych jest to, aby odbywały się najbliżej miejsca pracy uczestników i były dostępne dla wszystkich zainteresowanych, których tematyka dotyczy. Szkolenia mają mieć charakter warsztatowy i aktywizujący poprzez m.in. „uczenie się przez doświadczenie”.

I Szkolenie wielodyscyplinarne

Szkolenie jednodniowe – 8 godz. – 15 osób w grupie

Szkolenie kierowane przede wszystkim do kadry zarządzającej.

Celem jest tworzenie lokalnego systemu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej. Szkolenia dotyczące współpracy resortowej na zasadach „sieciowania”.

II Szkolenie jednorodne zawodowo

Szkolenie jednodniowe – 8 godz. – 15 osób w grupie

Szkolenie dedykowane przede wszystkim personelowi merytorycznemu, adresowane do wszystkich pracujących z dziećmi i rodzinami na obszarze danego powiatu, niezależnie od szczebla jednostki samorządu terytorialnego.

Istotą tworzenia tzw. homogenicznych grup szkoleniowych jest dobór do nich osób pełniących podobne funkcje i posiadających podobny zakres obowiązków.

Warsztaty z tematów wynikających z analizy potrzeb, konsultującej programy merytoryczne z kadrą, aby forma i tematyka szkoleń była "uszyta na miarę„ stosownie do zgłoszonych potrzeb.

III Superwizja

Szkolenie jednodniowe – 8 godz. – 6 osób/grupa, łącznie 14 grup dla WP

Celem superwizji jest pomoc osobom bezpośrednio pracującym z dziećmi i rodzinami.

Uczestnicy spotkań dokonują wieloaspektowego oglądu swojej pracy z rodzinami. Omawiają i rozwiązują ewentualne trudności merytoryczne i emocjonalne związane z wykonywaniem codziennej pracy zawodowej. Na superwizji jest przestrzeń na komentarze i informacje zwrotne w grupie.

Szkolenia ponadregionalne łączące kadrę Lidera i Partnerów projektu

I Szkolenie dla pracowników wojewody realizujących zadania z zakresu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej

4 grupy – 2 dniowe – 16 godz. (64 godz.)- 12 osób w grupie (48 osób)

Szkolenia mające na celu poza pozyskaniem wiedzy, wymianę doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy województwami.

II Szkolenia z zakresu kompetencji interpersonalnych

8 grup – 5 dniowe – 40 godz. (320 godz.) - 12 osób w grupie (96 osób)

Szkolenia treningowe są dedykowane osobom pracującym bezpośrednio z rodzinami i skupią się na rozwijaniu umiejętności komunikacji interpersonalnej w różnych kontekstach sytuacyjnych i zadaniowych.

Z uwagi na intensywny charakter szkoleń (praca w oparciu o własne zasoby) zalecane jest ograniczenie kontaktów i codziennych aktywności na rzecz zintensyfikowania interakcji między uczestnikami grupy szkoleniowej. To są szkolenia wyjazdowe z noclegami dla wszystkich.

Harmonogram szkoleń w ramach projektu

Typ szkolenia

Rok i liczba grup

Szkolenia dla pracowników wojewody realizujących zadania z zakresu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej (ponadregionalne)

2017 r. – 2 gr.

2018 r. – 2 gr.

Szkolenia z zakresu kompetencji interpersonalnych (ponadregionalne)

2017 r. – 2 gr.

2018 r. – 5 gr.

2019 r. – 1 gr.

Szkolenia powiatowe dla województwa podkarpackiego

2017 r. – 64 gr.

2018 r. – 138 gr.

2019 r. – 48 gr.

Superwizja dla województwa podkarpackiego

2017 r. – 2 gr.

2018 r. – 8 gr.

2019 r. – 4 gr.

Szkolenia powiatowe dla województwa lubelskiego

2017 r. – 64 gr.

2018 r. – 138 gr.

2019 r. – 48 gr.

Superwizja dla województwa lubelskiego

2017 r. – 2 gr.

2018 r. – 8 gr.

2019 r. – 4 gr.

Szkolenia powiatowe dla województwa podlaskiego

2017 r. – 44 gr.

2018 r. – 94 gr.

2019 r. – 32 gr.

Superwizja dla województwa podlaskiego

2017 r. – 2 gr.

2018 r. – 7 gr.

2019 r. – 3 gr.

Szkolenia powiatowe dla województwa świętokrzyskiego

2017 r. – 44 gr.

2018 r. – 94 gr.

2019 r. – 32 gr.

Superwizja dla województwa świętokrzyskiego

2017 r. – 2 gr.

2018 r. – 7 gr.

2019 r. – 3 gr.

 

Szkolenia na terenie 4 województw w formule szkoleń e-learning.

1750 uczestników w podziale na 4 województwa (35 szkoleń e-learningowych) dostępnych 7 dni tygodniu przez 24H/DOBĘ

Nauczanie w formie e-learning, określane także jako Distance Learning, stanowi doskonałe uzupełnienie, a niejednokrotnie nawet alternatywę dla szkolnictwa tradycyjnego. Umożliwia naukę na bardzo wysokim poziomie, dostępną w dowolnym miejscu i o dowolnym czasie. Wykorzystanie specjalnie do tego przygotowanych materiałów dydaktycznych takich jak teksty, pliki dźwiękowe, filmy, animacje, ćwiczenia interaktywne oraz dowolnych innych materiałów multimedialnych sprawia, że nauczanie na odległość staje się efektywne, a także jest przyjemne dla uczących się. Co istotne - ta forma edukacji pozwala na praktycznie natychmiastową weryfikację zdobytej wiedzy.Egzaminy na platformie e-learnigowej mają za zadanie sprawdzenie poziomu nabytej wiedzy z różnych dziedzin co wzmacnia proces uczenia się.

Zakłada się, że na platformie elearningowej dostępnych będzie 35 tematów szkoleniowych. Na platformie dostepne będą także opracowania merytoryczne, prezentacje multimedialne, inne zasoby multimedialne przekazujące wiedzę w danej dziedzinie.

Szkolenia stacjonarne mają mieć charakter warsztatowy, aktywizujący, skierowane przede wszystkim na doskonalenie praktycznych umiejętności natomiast platforma ma stanowić bazę wyjściową do szkoleń.