baner new

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie oraz Partnerzy projektu: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach w okresie od 1 czerwca 2017 roku do 31 maja 2019 roku na podstawie umowy z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej realizowali projekt pn. „Bliżej rodziny – szkolenia dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Wartość projektu wyniosła 4 341 683,55 PLN ogółem, w tym wkład własny w wysokości 3 % wartości projektu 130 250,51 zł został wniesiony proporcjonalnie przez Lidera i Partnerów Projektu.

Głównym celem projektu było pogłębienie/doskonalenie kompetencji w zakresie realizacji ustawy z dnia 9.06.2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, przez przedstawicieli jednostek systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej, w tym również podmiotów, którym zlecono realizację zadań z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz służb zaangażowanych w realizację zadań wynikających z ww ustawy funkcjonujących na wszystkich szczeblach samorządu terytorialnego, jak również pracowników instytucji uczestniczących zarówno w działaniach skierowanych bezpośrednio na wsparcie rodziny  i pieczy zastępczej, jak i bezpośrednio pracujących z i na rzecz rodzin biologicznych z makroregionu wschodniego.

W projekcie dostępne były dwie formy wsparcia szkoleniowego – szkolenia stacjonarne oraz szkolenia na platformie e-learning. W ramach wsparcia realizowanego poprzez szkolenia stacjonarne zorganizowano około 950 grup szkoleniowych w których udział wzięło ok. 3 800 uczestników. Liczba wsparć udzielonych w ramach szkoleń stacjonarnych wynosi ok 11 150.  Z kolei ze szkoleń na platformie e-learning skorzystało 1517 uczestników.

W dniu 29 maja 2019 roku w siedzibie Partnera Projektu – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie odbyło się ostatnie spotkanie Komitetu Sterującego i Grupy Zarządzającej projektu na którym zostały zaprezentowane podsumowania końcowe realizacji projektu z terenu poszczególnych województw partnerskich makroregionu wschodniego. Punktem finalnym spotkania było wręczenie dyplomu z  podziękowaniem przez Dyrekcję Lidera Projektu – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie na ręce przedstawicieli poszczególnych partnerów dziękując tym samym za pomoc w realizacji projektu na terenie województw makroregionu wschodniego.

W związku z realizacją projektu „Bliżej rodziny - szkolenia dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” na terenie województwa podkarpackiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i podlaskiego finansowanego ze środków programu PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie ma zaszczyt zaprosić Państwa na dodatkowe i zarazem ostatnie szkolenia w tej edycji projektu! Poniżej w artykule pn. Harmonogram realizacji szkoleń w projekcie Bliżej rodziny – szkolenia dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej w 2018/2019 roku znajduje się szczegółowy harmonogram poszczególnych szkoleń. Przewidzieliśmy dla Państwa także szkolenia dwu-dniowe o tematyce cieszącej się największą popularnością wśród naszych beneficjentów. Zaplanowane szkolenia będą odbywać się na terenie miasta Rzeszowa. Zgłoszenia można przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.03.2019 r. skanem na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pocztą tradycyjną.
Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniach!

W związku z realizacją projektu pn. „Bliżej rodziny - szkolenia dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” na terenie województwa podkarpackiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i podlaskiego finansowanego ze środków programu PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym spieszymy poinformować, że funkcjonująca w ramach projektu platforma internetowa została uaktualniona i urozmaicona o szkolenia w formie wideo wykładów.
Wideo wykłady to nowoczesna forma edukacji on-line. Szkolenia wideo zostały przygotowane tak, aby każdy, niezależnie od pracy, jaką wykonuje i poziomu zaawansowania w danej dziedzinie z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, mógł znaleźć w nich coś dla siebie.
Każde szkolenie podzieliliśmy na wiele mikroetapów, z których każdy opowiada o jednym konkretnym zagadnieniu. Teraz nie musicie Państwo uczestniczyć w całym kursie, aby wyselekcjonować potrzebną Wam wiedzę.
Wideo wykład składa się z nagrania wideo, prezentacji oraz transkrypcji tekstowej do wideo.
Chcemy, aby wizytówką naszych wideo wykładów była różnorodność. Stworzyliśmy bibliotekę szkoleń, w której znajdziecie Państwo wiedzę z wielu tematów z zakresu wspomnianej wyżej ustawy, która – mamy nadzieję - będzie przydatną zarówno w pracy zawodowej jak i w życiu prywatnym.

Przekazujemy na Państwa ręce 27 wideo wykładów z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Poszczególne wykłady znajdują się w zakładkach konkretnych szkoleń i zostały wyszczególnione jako nowość kolorem czerwonym.

To wiele godzin kompleksowej i esencjonalnej wiedzy, którą każdy może przyswoić w dogodnym dla siebie miejscu i czasie.

 Wideo szkolenia oferowane na naszej platformie e-learning zostały przygotowane z zakresu:

 • Organizacji polityki społecznej;
 • Pracy z rodziną;
 • Organizacji pieczy zastępczej;
 • Problematyki psychologii rozwojowej dzieci i młodzieży;
 • Metodyki pracy z dzieckiem i rodziną;
 • Praw dziecka.

Nasze wideo szkolenia prowadzą praktycy i specjaliści z danej dziedziny - o których wspominano powyżej. Dzielimy się z Państwem wiedzą, której nie znajdziecie w książkach, podajemy prawdziwe przykłady z życia zawodowego praktyków, analizujemy case studies (studia przypadków).

Wszystko po to, aby wiedza, którą Państwo otrzymacie, była praktyczna i możliwa do zastosowania „od ręki.”

 

Zapraszamy do wideo wykładów.
Zespół Projektu Bliżej Rodziny

W związku z realizacją projektu „Bliżej rodziny - szkolenia dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” na terenie województwa podkarpackiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i podlaskiego finansowanego ze środków programu PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie zaprasza Państwa do udziału w szkoleniu
dla pracowników wojewody realizujących zadania wsparcia rodziny i pieczy zastępczej. Szkolenia będą odbywać się na terenie 4 miast( Rzeszów, Lublin, Kielce, Białystok), poniżej wyszczególnione są tematy szkoleń oraz terminy ich realizacji:

 • Interdyscyplinarne podejście do problemu dziecka i rodziny, termin: 28 – 29.05.2018r. Rzeszów
 • Procedury kontroli wojewody – sposób formułowania zaleceń i ich egzekwowania, termin: 04 - 05.06.2018r., Kielce
 • Współpraca na poziomie PCPR, organizator rodzinnej pieczy zastępczej, ośrodek pomocy społecznej, kurator, sąd, szkoła, termin: 18-19.06.2018r., Lublin
 • Procedury kontroli wojewody – metody i techniki przeprowadzania kontroli, dokumentacja, termin: 10-11.09.2018r., Białystok

Udział w Projekcie jest całkowicie Bezpłatny! Nabór do poszczególnych szkoleń będzie realizowany od 11.05.2018r. do 21.05.2018 r.

Poniżej wyszczególnione są niezbędne dokumenty rekrutacyjne do projektu: „Bliżej rodziny szkolenia dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” znajdujące się w zakładce „Rekrutacja”:

 1. Regulamin Rekrutacji
 2. Formularz Zgłoszeniowy
 3. Ankieta Motywacyjna

Więcej informacji na temat szkoleń w załączonych pismach: