baner new

W związku z realizacją projektu „Bliżej rodziny - szkolenia dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” na terenie województwa podkarpackiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i podlaskiego finansowanego ze środków programu PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie zaprasza Państwa do udziału w szkoleniu W związku z realizacją projektu „Bliżej rodziny - szkolenia dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” na terenie województwa podkarpackiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i podlaskiego finansowanego ze środków programu PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie zaprasza Państwa do udziału w szkoleniu z zakresu kompetencji interpersonalnych. 

Udział w Projekcie jest całkowicie Bezpłatny!
Nabór do projektu będzie realizowany od 12.04.2018r. do 20.04.2018 
r.

Poniżej wyszczególnione są niezbędne dokumenty rekrutacyjne do projektu: „Bliżej rodziny szkolenia dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” znajdujące się w zakładce „Rekrutacja”:

  1. Regulamin Rekrutacji
  2. Formularz Zgłoszeniowy
  3. Ankieta Motywacyjna
  4. Zał. nr 5 do Regulaminu
  5. Deklaracja uczestnictwa

Obligatoryjne są również referencje wystawione przez pracodawcę. Więcej informacji na temat szkolenia w załączonym piśmie:

  1. Zaproszenie na szkolenia ponadregionalneZaproszenie na szkolenia ponadregionalne