baner new

W związku z realizacją projektu pn. „Bliżej rodziny - szkolenia dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” na terenie województwa podkarpackiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i podlaskiego finansowanego ze środków programu PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym spieszymy poinformować, że funkcjonująca w ramach projektu platforma internetowa została uaktualniona i urozmaicona o szkolenia w formie wideo wykładów.
Wideo wykłady to nowoczesna forma edukacji on-line. Szkolenia wideo zostały przygotowane tak, aby każdy, niezależnie od pracy, jaką wykonuje i poziomu zaawansowania w danej dziedzinie z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, mógł znaleźć w nich coś dla siebie.
Każde szkolenie podzieliliśmy na wiele mikroetapów, z których każdy opowiada o jednym konkretnym zagadnieniu. Teraz nie musicie Państwo uczestniczyć w całym kursie, aby wyselekcjonować potrzebną Wam wiedzę.
Wideo wykład składa się z nagrania wideo, prezentacji oraz transkrypcji tekstowej do wideo.
Chcemy, aby wizytówką naszych wideo wykładów była różnorodność. Stworzyliśmy bibliotekę szkoleń, w której znajdziecie Państwo wiedzę z wielu tematów z zakresu wspomnianej wyżej ustawy, która – mamy nadzieję - będzie przydatną zarówno w pracy zawodowej jak i w życiu prywatnym.

Przekazujemy na Państwa ręce 27 wideo wykładów z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Poszczególne wykłady znajdują się w zakładkach konkretnych szkoleń i zostały wyszczególnione jako nowość kolorem czerwonym.

To wiele godzin kompleksowej i esencjonalnej wiedzy, którą każdy może przyswoić w dogodnym dla siebie miejscu i czasie.

 Wideo szkolenia oferowane na naszej platformie e-learning zostały przygotowane z zakresu:

  • Organizacji polityki społecznej;
  • Pracy z rodziną;
  • Organizacji pieczy zastępczej;
  • Problematyki psychologii rozwojowej dzieci i młodzieży;
  • Metodyki pracy z dzieckiem i rodziną;
  • Praw dziecka.

Nasze wideo szkolenia prowadzą praktycy i specjaliści z danej dziedziny - o których wspominano powyżej. Dzielimy się z Państwem wiedzą, której nie znajdziecie w książkach, podajemy prawdziwe przykłady z życia zawodowego praktyków, analizujemy case studies (studia przypadków).

Wszystko po to, aby wiedza, którą Państwo otrzymacie, była praktyczna i możliwa do zastosowania „od ręki.”

 

Zapraszamy do wideo wykładów.
Zespół Projektu Bliżej Rodziny