baner new

W związku z realizacją projektu „Bliżej rodziny - szkolenia dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” na terenie województwa podkarpackiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i podlaskiego finansowanego ze środków programu PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie zaprasza Państwa do udziału w szkoleniu
dla pracowników wojewody realizujących zadania wsparcia rodziny i pieczy zastępczej. Szkolenia będą odbywać się na terenie 4 miast( Rzeszów, Lublin, Kielce, Białystok), poniżej wyszczególnione są tematy szkoleń oraz terminy ich realizacji:

  • Interdyscyplinarne podejście do problemu dziecka i rodziny, termin: 28 – 29.05.2018r. Rzeszów
  • Procedury kontroli wojewody – sposób formułowania zaleceń i ich egzekwowania, termin: 04 - 05.06.2018r., Kielce
  • Współpraca na poziomie PCPR, organizator rodzinnej pieczy zastępczej, ośrodek pomocy społecznej, kurator, sąd, szkoła, termin: 18-19.06.2018r., Lublin
  • Procedury kontroli wojewody – metody i techniki przeprowadzania kontroli, dokumentacja, termin: 10-11.09.2018r., Białystok

Udział w Projekcie jest całkowicie Bezpłatny! Nabór do poszczególnych szkoleń będzie realizowany od 11.05.2018r. do 21.05.2018 r.

Poniżej wyszczególnione są niezbędne dokumenty rekrutacyjne do projektu: „Bliżej rodziny szkolenia dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” znajdujące się w zakładce „Rekrutacja”:

  1. Regulamin Rekrutacji
  2. Formularz Zgłoszeniowy
  3. Ankieta Motywacyjna

Więcej informacji na temat szkoleń w załączonych pismach: