baner new

W związku z realizacją projektu „Bliżej rodziny - szkolenia dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” na terenie województwa podkarpackiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i podlaskiego finansowanego ze środków programu PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie zaprasza Państwa do udziału w następujących szkoleniach stacjonarnych:

  • Praca z dzieckiem z zaburzonymi więziami
  • Wypalenie zawodowe - etiologia, skutki, metody przeciwdziałania
  • Profilaktyka uzależnień i zachowań ryzykownych młodzieży

Udział w Projekcie jest całkowicie Bezpłatny! Nabór do poszczególnych szkoleń stacjonarnych będzie realizowany od 11.05.2018r. do 21.05.2018 r.

Poniżej wyszczególnione są niezbędne dokumenty rekrutacyjne do projektu: „Bliżej rodziny szkolenia dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” znajdujące się w zakładce „Rekrutacja”:

  1. Regulamin Rekrutacji
  2. Formularz Zgłoszeniowy
  3. Ankieta Motywacyjna

Więcej informacji na temat szkoleń w załączonych pismach: